نمایش 1–24 از 77 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آی سی SN74LS280NSR

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی SN74LS280NSR سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74280 عملکرد آی سی به صورت مقایسه کننده ژنراتور زوج و

آی سی SN74LS20NSR

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی SN74LS20NSR سری ۷۴ یا TTL ها SMD 7420 عملکرد آی سی به صورت دو گیت NAND که هر

آی سی SN74LS155ANSR

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی SN74LS155ANSR سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74155 عملکرد آی سی به صورت دو دیکدر یا دیمالتی پلکسر

آی سی SN74HC805NSR

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی SN74HC805NSR سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74805 عملکرد آی سی به صورت شش گیت NOR دو ورودی

آی سی SN74HC367ANSR

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی SN74HC367ANSR سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74367 عملکرد آی سی به صورت شش عدد بافر سه حالته

آی سی SN74HC258NSR

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی SN74HC258NSR سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74258 عملکرد آی سی به صورت چهار عدد مالتی پلکسر ,

آی سی SN74HC114NSR

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی SN74HC114NSR سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74114 عملکرد آی سی به صورت دو عدد فلیپ فلاپ JK

آی سی SN74HC107ANSR

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی SN74HC107ANSR سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74107 عملکرد آی سی به صورت دو عدد فلیپ فلاپ JK

آی سی ۷۴VHCT244AMX

۵۰,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴VHCT244AMX سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74244 عملکرد آی سی به صورت ۷۴۲۴۴ شامل ۸ بافر سه

آی سی ۷۴VHC08

۳۰,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴VHC08 سری ۷۴ یا TTL ها SMD 7408 عملکرد آی سی به صورت ۴ گیت AND که هر

آی سی ۷۴ls38

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴ls38 سری ۷۴ یا TTL ها SMD 7438 عملکرد آی سی به صورت ۴عدد گیت nand 7438 4x

آی سی ۷۴HC86D

۴۵,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC86D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 7486 عملکرد آی سی به صورت دارای ۴ عدد گیت XOR

آی سی ۷۴HC74D

۳۰,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC74D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 7474 عملکرد آی سی به صورت دو عدد فلیپ فلاپ D

آی سی ۷۴HC595D

۸۰,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC595D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74595 عملکرد آی سی به صورت شیفت رجیستر یک آی سی

آی سی ۷۴HC574D

۵۰,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC574D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74574 عملکرد آی سی به صورت دو لچ ۸ بیتی با

آی سی ۷۴HC573D

۷۰,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC573D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74573 عملکرد آی سی به صورت شامل هشت فلیپ فلاپ یا

آی سی ۷۴HC541D

۸۵,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC541D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74541 عملکرد آی سی به صورت این آی سی ۸ عدد

آی سی ۷۴HC4051D

۴۰,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC4051D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 744051 عملکرد آی سی به صورت مالتی پلکسر یک Analog Multiplexer

آی سی ۷۴HC374D

۵۰,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC374D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74374 عملکرد آی سی به صورت ۸ عدد فلیپ فلاپ /

آی سی ۷۴HC373D

۶۵,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC373D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74373 عملکرد آی سی به صورت دارای ۸ عدد لچ نوع

آی سی ۷۴HC32D

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC32D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 7432 عملکرد آی سی به صورت ۴ کانال گیت OR با

آی سی ۷۴HC245D

۵۰,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC245D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74245 عملکرد آی سی به صورت یک انتقال دهنده به صورت

آی سی ۷۴HC244D

۸۰,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC244D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74244 عملکرد آی سی به صورت ۷۴۲۴۴ شامل ۸ بافر سه

آی سی ۷۴HC165D

۲۵,۰۰۰ ریال
آی سی ۷۴HC165D سری ۷۴ یا TTL ها SMD 74165 عملکرد آی سی به صورت آی سی SN74165 دارای یک