نمایش 1–24 از 100 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

خازن الکترولیتی ۳۳ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت

60,000 ریال
خازن ۳۳ میکرو فاراد با ولتاژ ۴۰۰ ولت ۳۳UF ۴۰۰V الکترولیتی Electrolitic Capacitor خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که

خازن الکترولیتی ۴.۷ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت

20,000 ریال
خازن الکترولیتی ۴.۷UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت

85,000 ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۱۵ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت

30,000 ریال
خازن الکترولیتی ۱۵UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۸۲۰ میکرو فاراد ۱۰ ولت

20,000 ریال
خازن الکترولیتی ۸۲۰UF10V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت

95,000 ریال
خازن الکترولیتی ۶۸UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰ میکرو فاراد ۶۳ ولت

35,000 ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰ میکرو فاراد ۵۰ ولت

30,000 ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰UF50V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰ میکرو فاراد ۳۵ ولت

20,000 ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰UF35V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰ میکرو فاراد ۱۶ ولت

18,000 ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰UF16V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰۰ میکرو فاراد ۲۵ ولت

100,000 ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰۰UF25V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰۰ میکرو فاراد ۱۶ ولت

85,000 ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰۰UF16V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶.۸ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت

22,000 ریال
خازن الکترولیتی ۶.۸UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۵۶۰ میکرو فاراد ۶۳ ولت

70,000 ریال
خازن الکترولیتی ۵۶۰UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۵۶۰ میکرو فاراد ۳۵ ولت

35,000 ریال
خازن الکترولیتی ۵۶۰UF35V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۵۶۰ میکرو فاراد ۲۵ ولت

24,000 ریال
خازن الکترولیتی ۵۶۰UF25V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۶۳ ولت بسته ۲ عددی

25,000 ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۵۰ ولت بسته ۵ عددی

35,000 ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF50V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۳۵ ولت بسته ۵ عددی

30,000 ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF35V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۲۵ ولت بسته ۵ عددی

20,000 ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF25V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۱۶ ولت بسته ۵ عددی

10,000 ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF16V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷۰ میکرو فاراد ۶۳ ولت

30,000 ریال
خازن الکترولیتی ۴۷۰UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷۰ میکرو فاراد ۶.۳ ولت بسته ۵ عددی

35,000 ریال
خازن الکترولیتی ۴۷۰UF6.3V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷۰ میکرو فاراد ۵۰ ولت

25,000 ریال
خازن الکترولیتی ۴۷۰UF50V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده