نمایش 1–24 از 100 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

خازن الکترولیتی 33UF400V

60,000 ریال
خازن ۳۳ میکرو فاراد با ولتاژ ۴۰۰ ولت 33UF 400V الکترولیتی Electrolitic Capacitor خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که

خازن الکترولیتی 4.7UF400V

20,000 ریال
خازن الکترولیتی 4.7UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 47UF400V

85,000 ریال
خازن الکترولیتی 47UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 15UF400V

30,000 ریال
خازن الکترولیتی 15UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 820UF10V

20,000 ریال
خازن الکترولیتی 820UF10V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 68UF400V

95,000 ریال
خازن الکترولیتی 68UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 680UF63V

35,000 ریال
خازن الکترولیتی 680UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 680UF50V

30,000 ریال
خازن الکترولیتی 680UF50V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 680UF35V

20,000 ریال
خازن الکترولیتی 680UF35V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 680UF16V

18,000 ریال
خازن الکترولیتی 680UF16V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 6800UF25V

100,000 ریال
خازن الکترولیتی 6800UF25V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 6800UF16V

85,000 ریال
خازن الکترولیتی 6800UF16V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 6.8UF400V

22,000 ریال
خازن الکترولیتی 6.8UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 560UF63V

70,000 ریال
خازن الکترولیتی 560UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 560UF35V

35,000 ریال
خازن الکترولیتی 560UF35V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 560UF25V

24,000 ریال
خازن الکترولیتی 560UF25V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 47UF63V

12,000 ریال
خازن الکترولیتی 47UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 47UF50V

6,000 ریال
خازن الکترولیتی 47UF50V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 47UF35V

6,000 ریال
خازن الکترولیتی 47UF35V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 47UF25V

4,000 ریال
خازن الکترولیتی 47UF25V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 47UF16V

2,500 ریال
خازن الکترولیتی 47UF16V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 470UF63V

30,000 ریال
خازن الکترولیتی 470UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 470UF6.3V

7,000 ریال
خازن الکترولیتی 470UF6.3V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی 470UF50V

25,000 ریال
خازن الکترولیتی 470UF50V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده