نمایش 1–24 از 102 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

خازن الکترولیتی ۴.۷ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت

۱۳,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد 400 ولت

خازن الکترولیتی ۸۲۰ میکرو فاراد ۱۰ ولت

۲۰,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۸۲۰UF10V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت

۹۵,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۶۸UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰ میکرو فاراد ۶۳ ولت

۳۵,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰ میکرو فاراد ۵۰ ولت

۳۰,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰UF50V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰ میکرو فاراد ۳۵ ولت

۲۰,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰UF35V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰ میکرو فاراد ۱۶ ولت

۱۸,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰UF16V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰۰ میکرو فاراد ۲۵ ولت

۱۰۰,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰۰UF25V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶۸۰۰ میکرو فاراد ۱۶ ولت

۸۵,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۶۸۰۰UF16V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۶.۸ میکرو فاراد ۴۰۰ ولت

۲۰,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۶.۸UF400V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۵۶۰ میکرو فاراد ۶۳ ولت

۷۰,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۵۶۰UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۵۶۰ میکرو فاراد ۳۵ ولت

۳۵,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۵۶۰UF35V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۵۶۰ میکرو فاراد ۲۵ ولت

۲۴,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۵۶۰UF25V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۶۳ ولت بسته ۲ عددی

۲۵,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF63V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۵۰ ولت بسته ۵ عددی

۲۰,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF50V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۳۵ ولت بسته ۵ عددی

۳۰,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF35V . مناسب برای  : انواع برد های الکترونیکی انواع پروژه ها انواع برد های آیفون تصویری خازن

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۲۵ ولت بسته ۵ عددی

۲۰,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF25V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده

خازن الکترولیتی ۴۷ میکرو فاراد ۱۶ ولت بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن الکترولیتی ۴۷UF16V . خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده