نمایش 1–24 از 83 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

MBR3045PT-05

150,000 ریال
دیود 3PIN دیود شاتکی 30 آمپر 45 ولت Dual Schottky Rectifier Common-Cathode ; 45V , 30A 45V 30A A1CA2 پکیج

US1M

5,000 ریال
دیود FAST 1000V 1A 75nS General Purpose پکیج DO-214AC (SMAJ)

SS34C-1N5822

15,000 ریال
دیود SMC Schottky Diodes & RectifiersOT 3A 40V SM5822 پکیج DO-214AB (SMCJ)

SS34B-1N5822

10,000 ریال
دیود SM5822 SMB Schottky Diodes & RectifiersOT 3A 40V پکیج DO-214AA (SMBJ)

SS24

5,000 ریال
دیود SMB Schottky Diodes & RectifiersOT 2A 40V پکیج DO-214AA (SMBJ)

SS14

5,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 40V 1A پکیج DO-214AC (SMAJ)

SS110

5,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 100V 1A پکیج DO-214AC (SMAJ)

SS34A-1N5822

8,000 ریال
دیود SMA Schottky Diodes & RectifiersOT 3A 40V پکیج DO-214AC (SMAJ)

SM4007 M7

5,000 ریال
دیود 1000V 1A General Purpose پکیج DO-214AC (SMAJ)

LL4148 MINIMELF

5,000 ریال
دیود FAST 75V 200mA 4nS General Purpose پکیج SOD-80 (MiniMELF)

1N4148W SMD

5,000 ریال
دیود FAST 100V 150mA 4nS General Purpose پکیج SOD-123

SR560

18,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 60V 5A پکیج DO-201AD (DO-27)

SR360

18,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 60V 3A پکیج DO-201AD (DO-27)

SR260

10,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 60V 2A پکیج DO-204AC (DO-15)

SR240

10,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 40V 2A پکیج DO-204AC (DO-15)

SR2100

8,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 100V 2A پکیج DO-204AC (DO-15)

SR204

6,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 40V 2A پکیج DO-204AC (DO-15)

SR160

8,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 60V 1A پکیج DO-204AL (DO-41)

SR150

6,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 50V 1A پکیج DO-204AL (DO-41)

SB560

18,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 60V 5A پکیج DO-201AD (DO-27)

SB360

17,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 60V 3A پکیج DO-201AD (DO-27)

SB240

8,000 ریال
دیود Schottky Diodes & Rectifiers 40 V 2A پکیج DO-204AC (DO-15)