نمایش دادن همه 18 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سوکت XH نری ۸ پین نود درجه بسته ۱۰ عددی

۶۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH نری ۸ پین نود درجه کانکتور نری XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور

سوکت XH سیم دار ۶ پین

۵۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH سیم دار ۶ پین سوکت دزدگیری یا مادگی ۶ پین سیم دار با طول سیم حدود ۲۵ سانتی

سوکت XH نری ۶ پین صاف بسته ۱۰ عددی

۵۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH نری ۶ پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH سیم دار ۵ پین

۴۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH سیم دار ۵ پین سوکت دزدگیری یا مادگی ۵ پین سیم دار با طول سیم حدود ۲۵ سانتی

سوکت XH نری ۵ پین صاف بسته ۱۰ عددی

۴۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH نری ۵ پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH مادگی ۵ پین بسته ۱۰ عددی

۲۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH مادگی ۵ پین کانکتور مادگی XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH سیم دار ۴ پین

۳۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH سیم دار ۴ پین سوکت دزدگیری یا مادگی ۴ پین سیم دار با طول سیم حدود ۲۵ سانتی

سوکت XH نری ۴ پین صاف بسته ۱۰ عددی

۳۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH نری ۴ پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH نری ۴ پین نود درجه بسته ۵ عددی

۲۵,۰۰۰ ریال
سوکت XH نری ۴ پین نود درجه کانکتور نری XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور

سوکت XH مادگی ۴ پین بسته ۱۰ عددی

۲۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH مادگی ۴ پین کانکتور مادگی XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH سیم دار ۳ پین

۲۵,۰۰۰ ریال
سوکت XH سیم دار ۳ پین سوکت دزدگیری یا مادگی ۳ پین سیم دار با طول سیم حدود ۲۵ سانتی

سوکت XH نری ۳ پین صاف بسته ۱۰ عددی

۲۵,۰۰۰ ریال
سوکت XH نری ۳ پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH مادگی ۳ پین بسته ۱۰ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
سوکت XH مادگی ۳ پین کانکتور مادگی XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH سیم دار ۲ پین

۲۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH سیم دار ۲ پین سوکت دزدگیری یا مادگی ۲ پین سیم دار با طول سیم حدود ۲۵ سانتی

سوکت XH نری ۲ پین صاف بسته ۱۰ عددی

۲۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH نری ۲ پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH مادگی ۲ پین بسته ۱۰ عددی

۱۰,۰۰۰ ریال
سوکت XH مادگی ۲ پین کانکتور مادگی XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

پین XH بسته ۱۰ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
پین xh پین فلزی XH یا همان به اصطلاح سر سیم های سوکت دزدگیری جهت نصب سیم روی مادگی خام