نمایش دادن همه 18 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سوکت XH نری 8 پین صاف

10,000 ریال
سوکت XH نری 8 پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH نری 8 پین نود درجه

10,000 ریال
سوکت XH نری 8 پین نود درجه کانکتور نری XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور

سوکت XH سیم دار 6 پین

48,000 ریال
سوکت XH سیم دار 6 پین سوکت دزدگیری یا مادگی 6 پین سیم دار با طول سیم حدود 25 سانتی

سوکت XH نری 6 پین صاف

8,000 ریال
سوکت XH نری 6 پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH سیم دار 5 پین

40,000 ریال
سوکت XH سیم دار 5 پین سوکت دزدگیری یا مادگی 5 پین سیم دار با طول سیم حدود 25 سانتی

سوکت XH نری 5 پین صاف

5,000 ریال
سوکت XH نری 5 پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH مادگی 5 پین

2,500 ریال
سوکت XH مادگی 5 پین کانکتور مادگی XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH سیم دار 4 پین

32,000 ریال
سوکت XH سیم دار 4 پین سوکت دزدگیری یا مادگی 4 پین سیم دار با طول سیم حدود 25 سانتی

سوکت XH نری 4 پین صاف

5,000 ریال
سوکت XH نری 4 پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH نری 4 پین نود درجه

5,000 ریال
سوکت XH نری 4 پین نود درجه کانکتور نری XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور

سوکت XH مادگی 4 پین

2,000 ریال
سوکت XH مادگی 4 پین کانکتور مادگی XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH سیم دار 3 پین

24,000 ریال
سوکت XH سیم دار 3 پین سوکت دزدگیری یا مادگی 3 پین سیم دار با طول سیم حدود 25 سانتی

سوکت XH نری 3 پین صاف

3,000 ریال
سوکت XH نری 3 پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH مادگی 3 پین

2,000 ریال
سوکت XH مادگی 3 پین کانکتور مادگی XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH سیم دار 2 پین

16,000 ریال
سوکت XH سیم دار 2 پین سوکت دزدگیری یا مادگی 2 پین سیم دار با طول سیم حدود 25 سانتی

سوکت XH نری 2 پین صاف

2,500 ریال
سوکت XH نری 2 پین صاف کانکتور XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

سوکت XH مادگی 2 پین

1,500 ریال
سوکت XH مادگی 2 پین کانکتور مادگی XH یا همان به اصطلاح سوکت دزدگیری جایگزین مناسب برای کانکتور های مخابراتی

پین XH

1,500 ریال
پین xh پین فلزی XH یا همان به اصطلاح سر سیم های سوکت دزدگیری جهت نصب سیم روی مادگی خام