نمایش 1–24 از 52 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

خازن ۸۲ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۸۲PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۸۲۰ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۸۲۰PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۸۲۰ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۳۵,۰۰۰ ریال
خازن ۸۲۰NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۸.۲ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۲۵,۰۰۰ ریال
خازن ۸.۲NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۶۸ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۶۸PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۶۸ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۶۸NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۶۸۰ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۶۸۰PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۶۸۰ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۲۵,۰۰۰ ریال
خازن ۶۸۰NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۶.۸ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۶.۸NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۵۶ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۵۶PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۵۶ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۲۰,۰۰۰ ریال
خازن ۵۶NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۵۶۰ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۵۶۰PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۵.۶ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۵.۶NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۴ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۴PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۴۷ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۴۷PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۴۷ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۴۷NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۴۷۰ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۴۷۰PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۴۷۰ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۲۵,۰۰۰ ریال
خازن ۴۷۰NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۴.۷ میکرو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۲۵,۰۰۰ ریال
خازن ۴.۷UF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۴.۷ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۴.۷NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۳۹ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۳۹PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۳۳ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۳۳PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۳۳ نانو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۳۳NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن ۳۳۰ پیکو فاراد SMD سایز ۰۸۰۵ بسته ۵ عددی

۱۵,۰۰۰ ریال
خازن ۳۳۰PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : ۰۸۰۵ Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic