نمایش 1–24 از 52 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

خازن 82P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 82PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 820P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 820PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 820N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

35,000 ریال
خازن 820NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 8.2N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

25,000 ریال
خازن 8.2NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 68P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 68PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 68N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 68NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 680P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 680PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 680N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

25,000 ریال
خازن 680NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 6.8N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 6.8NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 56P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 56PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 56N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

20,000 ریال
خازن 56NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 560P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 560PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 5.6N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 5.6NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 4P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 4PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 47P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 47PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 47N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 47NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 470P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 470PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 470N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

25,000 ریال
خازن 470NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 4.7U فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

25,000 ریال
خازن 4.7UF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 4.7N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 4.7NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 39P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 39PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 33P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 33PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 33N فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 33NF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 330P فاراد SMD سایز 0805 بسته 5 عددی

15,000 ریال
خازن 330PF-0805 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 0805 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic