نمایش 1–24 از 50 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

خازن 82PF-1206

7,000 ریال
خازن 82PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 820PF-1206

7,000 ریال
خازن 820PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 68PF-1206

7,000 ریال
خازن 68PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 680PF-1206

7,000 ریال
خازن 680PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 6.8NF-1206

7,000 ریال
خازن 6.8NF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 56PF-1206

7,000 ریال
خازن 56PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 560PF-1206

7,000 ریال
خازن 560PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 5.6NF-1206

7,000 ریال
خازن 5.6NF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 47UF-1206

20,000 ریال
خازن 47UF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 47PF-1206

7,000 ریال
خازن 47PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 47NF-1206

7,000 ریال
خازن 47NF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 470PF-1206

7,000 ریال
خازن 470PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 470NF-1206

7,000 ریال
خازن 470NF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 4.7UF-1206

10,000 ریال
خازن 4.7UF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 4.7NF-1206

7,000 ریال
خازن 4.7NF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 39PF-1206

7,000 ریال
خازن 39PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 390PF-1206

7,000 ریال
خازن 390PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 33PF-1206

7,000 ریال
خازن 33PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 33NF-1206

7,000 ریال
خازن 33NF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 330PF-1206

7,000 ریال
خازن 330PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 330NF-1206

7,000 ریال
خازن 330NF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 30PF-1206

7,000 ریال
خازن 30PF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 3.9NF-1206

7,000 ریال
خازن 3.9NF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic

خازن 3.3NF-1206

7,000 ریال
خازن 3.3NF-1206 . خازن اس ام دی خازن مولتی لایر سرامیکی سایز : 1206 Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic