نمایش دادن همه 13 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

مقاومت 8.2 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
  5W 8R2  مقاومت 8.2 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 68 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W 68RJ مقاومت 68 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 56 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W 56RJ مقاومت 56 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 5.6 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W 5R6 مقاومت 5.6 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 47 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W 47RJ مقاومت 47 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 22 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W 22RJ مقاومت 22 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 2.2 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W 2R2 مقاومت 2.2 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 1 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W 1RJ مقاومت 1 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 10 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W 10RJ مقاومت 10 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 0.5 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W R5 مقاومت 0.5 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 0.47 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W R47 مقاومت 0.47 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 0.33 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5W R33 مقاومت 0.33 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 0.22 اهم 5 وات آجری

50,000 ریال
5wR22 مقاومت 0.22 اهم 5 وات در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir