نمایش دادن همه 23 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کریستال 8MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 8MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 6MHZ-HC49USM

25,000 ریال
کریستال 6MHZ-HC49USM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 6MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 6MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 4MHZ-HC49USM

25,000 ریال
کریستال 4MHZ-HC49USM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 4MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 4MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 48MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 48MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 40MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 40MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 4.9152MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 4.9152MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 32768-NC206-10PPM

20,000 ریال
کریستال 32768-NC206-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 32768- NC308-10PPM

20,000 ریال
کریستال 32768- NC308-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 25MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 25MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 24MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 24MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 22.1184MHZ-HC49USM

25,000 ریال
کریستال 22.1184MHZ-HC49USM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 20MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 20MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 16MHZ-HC49USM

25,000 ریال
کریستال 16MHZ-HC49USM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 16MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 16MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 12MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 12MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 12.288MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 12.288MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 11.0592MHZ-10PPM

30,000 ریال
کریستال 11.0592MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 10MHZ-HC49USM

25,000 ریال
کریستال 10MHZ-HC49USM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 10MHZ-10PPM

20,000 ریال
کریستال 10MHZ-10PPM . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir

کریستال 27MHZ-HC49US

20,000 ریال
کریستال 27MHZ-HC49US . خريد ارزان تر قطعات و ابزارآلات در سایت فروشگاه دريا الکترونيک قم www.daryaelec.ir